Skip naar content
digital natives
digital natives

Amsterdam Smart City

Verbindend platform met 8000+ kennis-experts maakt Amsterdam leefbaarder

Amsterdam Smart City is het innovatieplatform dat changemakers verbindt om met elkaar vorm te geven aan de steden van de toekomst. Het is een samenwerking tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en bewoners. Amsterdam Smart City (ASC) is sinds 2009 een onafhankelijk platform voor het gezamenlijk aanpakken van stedelijke opgaven en voor leren door te doen en experimenteren. Technologie en data zijn hierin ondersteunende middelen. Het is een publiek privaat partnerschap met 20 partners en een internationale community van meer dan 8000 leden.

De uitdaging

Het verbinden van stedelijke experts die gericht zijn op hun eigen innovatie-werk

Stedelijke experts uit alle lagen en sectoren van de stad laten samenwerken aan innovatieve oplossingen voor betere straten, buurten en steden: dat is de missie. Met als belangrijkste doelstellingen voor het platform:

  1. Interactie vergroten tussen bestaande leden

  2. Innovatie-activiteiten in de metropool-regio onder de aandacht brengen

  3. Het platform technisch onafhankelijk maken, om duurzame groei te faciliteren

Onze aanpak

Een platform dat interacties stimuleert

Het succes van een platform ligt erin te weten wat je functionele meerwaarde is, en al het andere niet te doen. Amsterdam Smart City is geen social medium (we verbinden met Linkedin), het is geen event platform (we linken naar Eventbrite) en het is ook geen funding platform (maar pitch vooral je idee). Het platform is er puur op gericht om relevante ontwikkelingen boven te laten drijven en de frequentie van interacties in het netwerk te verhogen. Als de connectie is gemaakt tussen experts vindt het vanzelf zijn vervolg.

Geen losse kanalen maar een persoonlijk relevante feed

Innovatie-experts denken niet in silo's en hebben geen tijd om te zoeken. Door inhoud los te koppelen van thema-kanalen en tags leidend te maken ontstaan de juiste verbindingen tussen content en leden. Met de persoonlijke feed als kern van het UX design ben je in één klik bij relevante updates. Zo ontstaat er een kernachtige Service Cyclus in het platform.

De community weet wat 'smart' is

De ontworpen smart-knop is een open deur voor het stimuleren van laagdrempelige interactie. De community bepaalt wat waardevol en daarmee zichtbaarder is.

Een onafhankelijke duurzame tech stack

Amsterdam Smart City zat technisch vast aan de grenzen van een SaaS-platform. Digital Natives zette een nieuwe tech stack klaar voor de toekomst, waaronder een nieuwe frontend, backend en gebruiksvriendelijk CMS.

Een headstart met de Digital Natives Platform Toolkit

Met de in-house Platform Toolkit van Digital Natives creëren we in korte tijd de basis van een ledenplatform. Hierdoor ontstaat er tijd om te focussen op maatwerk op onderdelen waarmee je het verschil kan maken.

Digital branding voor een wereldstad

Digital Natives vernieuwde de digital branding van Amsterdam Smart City. Een moderne stijl, een nieuwe set aan illustraties en een designsysteem dat makkelijk uitgebreid kan worden in de toekomst.

digitaal vraagstuk?
bel +31 (020) 333 0880 of mail
naar hello@digitalnatives.nl