Skip naar content
digital natives
digital natives

Digitale strategie

Bij Digital Natives helpen we onze klanten met het vertalen van de missie naar een heldere digitale strategie die gericht is op groei en impact maken

Wat is een digitale strategie?

De kracht van een digitale strategie ligt in de eenvoud ervan. Het moet een direct antwoord zijn op de vraag “hoe gaan we groeien?”. Hier maak je een plan voor dat het liefst op 1 A4’tje past en voor alle afdelingen en je digitale bureau duidelijk is. Dat kan geschreven zijn of een korte keynote presentatie die als pdf gestuurd kan worden.

Hoe gaan we groeien?

In de digitale strategie fase doen we onderzoek die leiden naar nieuwe inzichten en kansen. Vervolgens vertalen we die binnen co-creatie sessies naar succesvolle groeistrategieën voor je website, service of digitale platform. Uiteindelijk ontstaat er een concrete funnel waarin het succes en de impact die we maken meetbaar is.

Onze digitale strategie aanpak

De digitale strategie is onderdeel van de discovery fase. Deze wordt uniek ingericht per klant op basis van de doelgroep, de kanalen die ze bedienen, data onderzoek en de hoeveelheid kennis die al aanwezig is.

Verkenning van digitale toekomstbeelden

De basisstrategie van de organisatie of het bedrijf is het fundament waarop we de digitale strategie bouwen. Hoe ziet de toekomst er uit? Samen bepalen we de algehele toekomstvisie. Dit doen we co-creatief door middel van het 5 Bold steps vision canvas.

Bepalen van het verdien- en groeimodel

Elk type website, digitale dienst of platform heeft zijn eigen verdienmodel, bij organisaties noemen we dat impactmodel. Er zijn grofweg 6 verdienmodellen die online succes hebben, ieder met hun eigen groeimodellen. Deze geven leidraad voor de algehele strategie zodat iedereen weet welke doelen en KPI's belangrijk zijn.

Data-analyse en desk research

De digitale strategie begint meestal niet 'van scratch.' Door te beginnen met data-analyse van de bestaande gebruikers en doelgroep kunnen we inzichten ontdekken die kunnen leiden tot groeikansen. Daarnaast bestaat er vaak veel onderzoek uit het verleden, en dit moeten we doornemen en analyseren om te gebruiken.

Onderzoek met doelgroepen en gebruikers

Kwalitatief onderzoek is heel belangrijk om een goed gevoel te krijgen waar er kansen liggen. De data vertelt maar de helft van het verhaal. Wij doen vaak directe interviews en maken journey maps om te bepalen waar er frictie ontstaat of waar mogelijkheden liggen. Het is essentieel dat je zelf direct meekijkt naar de onderzoeken om je klanten nog beter te leren kennen.

Co-creatie workshops

Een sterke digitale strategie wordt gedragen door het hele bedrijf en wordt tevens gecheckt en aangevuld door de doelgroep zelf. We proberen altijd co-creatiesessies te houden met alle stakeholders binnen een onderneming. En we betrekken de doelgroep en eindgebruikers bij de totstandkoming van de strategie.

Van strategie naar prototypes die we kunnen valideren

Nadat we de digitale strategiefase hebben doorlopen gaan we de inzichten en nieuwe funnel vertalen naar prototypes in de designfase. Deze prototypes testen we vervolgens live met eindgebruikers zodat we een eerste validatie kunnen krijgen op de strategische keuzes die we gemaakt hebben.

Lees meer over digital prototyping

Digitale strategie cases

Dit zijn voorbeelden van klanten waarbij we jaarlijks digitale strategie workshops doorlopen om de roadmap te bepalen van het jaar

Heb je vragen over digitale strategie bij Digital Natives?

We maken graag kennis. In een gesprek bespreken we jouw vraagstuk en voorzien we in een vrijblijvend advies.

Neem contact op
digitaal vraagstuk?
bel +31 (020) 333 0880 of mail
naar hello@digitalnatives.nl