Skip naar content

Prototype design sprint

Met de Prototype Design Sprint zet je in een snel traject een idee om naar een ontworpen en getest prototype.

Het is een bewezen formule van Google uit de startup-wereld die Digital Natives zich eigen heeft gemaakt en veelvuldig toepast.

IMG Landing Prototype 01 2x

De kracht van de prototype design sprint

  • In één week weten wat een concept waard is
  • Voorkomen van onnodige design- en development activiteiten
  • Super-efficiënt: geen onnodige stappen zetten
  • Het creëert een sterke samenwerking
  • Inzichten komen snel bovendrijven
  • De doelgroep is direct betrokken

In 5 dagen een getest creatief concept

Map the mission 📍

Het in kaart brengen van de missie, service journey en inzichten met behulp van expert interviews.

Sketch ideas 🗯

Inspiratie opdoen, ideeën schetsen en creatieve oplossingen bedenken.

Decide & storyboard 📝

Het kiezen van het sterkste concept en de grootste uitdaging. Het maken van een storyboard.

Prototype maken 📱

Het maken van een realistisch prototype met echte content. Het voorbereiden van de test.

Test & measure 👩‍💻

Testen van het prototype op 5 geschikte personen, in kaart brengen van de inzichten en evalueren van het resultaat!

Een gevalideerde oplossingsrichting voordat je gaat ontwikkelen in sprints

Na de prototype design sprint heb je:

  • een klikbaar concept prototype
  • Doelgroep feedback
  • Spectrum aan ideeën

Na de test is er de keuze om een sprintplan te gaan maken of met feedback aan de slag te gaan en een iteratie te doen op het concept. Ook kan het prototype gebruikt worden als test bij andere betrokkenen.

Interesse in de mogelijkheden van een prototype design sprint?

In een eerste gesprek kunnen we de uitdagingen bespreken en voorzien in een vrijblijvend advies. Zo leggen we een goede basis voor een toekomstige samenwerking.

Neem contact op met Digital Natives
Digital Natives Elmar 5