Skip naar content
digital natives
digital natives

Hogeschool der Kunsten Den Haag

Multi-site platform trekt groeiend bereik bij vooraanstaande kunsteducatie instituten van NL

Drie platforms beheerd vanuit één centraal systeem, met betere betrokkenheid en doelgroepbereik tot gevolg

Een wereld waarin kunst een prominente rol speelt, is een betere wereld. Het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst, samen de Hogeschool der Kunsten Den Haag, zetten zich hiervoor in. Als instelling voor hoger beroepsonderwijs in de kunsten leiden ze de kunstenaars en creatieven van de toekomst op. Beide instituten genieten een hoog internationaal aanzien en ontvangen jaarlijks duizenden aanmeldingen van aspirant-studenten.

De uitdaging

Om de grote ambities waar te maken van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst en het Koninklijke Conservatorium is goede digitale dienstverlening cruciaal. Want het binnenhalen van de beste studenten en tegelijkertijd het bieden van een uitmuntend serviceniveau vergt een strategische digitale aanpak. Een van de grotere uitdagingen was om voor beide academies een eigen uitstraling te geven, terwijl het systeem centraal beheerd moest worden. De wens om verschillende platforms vanuit één centraal systeem te kunnen bedienen vormde dan ook de basis voor de samenwerking met Digital Natives.

Onze aanpak

Samen gingen Hogeschool der Kunsten en Digital Natives aan de slag om zowel de online identiteit als digitale serviceverlening volledig te vernieuwen. We begonnen met een strategiefase, waarin we uitvoerig onderzochten waaraan de vernieuwde platforms moesten voldoen. We spraken veelvuldig met studenten en docenten en brachten de grootste aandachtspunten in kaart. Vooral op het gebied van digitale serviceverlening en communicatie bleek nog veel winst te behalen. Met die inzichten schetsten we een aantal ideale paden, oftewel customer journeys, en ontwierpen we een prototype om deze op sleutelinteracties te testen.

Op basis van een nieuwe identiteit, ontworpen door Lesley Moore, gingen we vervolgens aan de slag met de digitale vormgeving. Een ontwerp dat de constante zoektocht naar nieuwe wegen en mogelijkheden verbeeldt. Royal, maar ook rauw.

We maakten één designsysteem voor de verschillende platforms, met hierin enerzijds generieke architectuur, modules en componenten en anderzijds individuele styling, dynamische content en vrije invulling van opbouw van pagina's en sitestructuren. Om de grote hoeveelheid informatie overzichtelijk te houden, benaderden we deze informatie als een verhaal. Een verhaal dat stapsgewijs wordt verteld en op het juiste moment met de juiste details komt.

We ontwikkelden in Craft een CMS op maat, waarin pagina’s middels componenten en modules gemakkelijk en flexibel konden worden ingericht en verschillende typen content efficiënt konden worden hergebruikt.

Na de succesvolle lancering van drie nieuwe publieksplatformen richtten we ons vervolgens op de interne communicatiesystemen en services. We ontwierpen en ontwikkelden één centrale portal voor communicatie met studenten. Daarnaast zetten we die interactieve web-ervaring om tot narrowcasting voor schermen op locatie. Zo zorgen we dat de juiste informatie altijd zichtbaar is voor studenten én docenten.

Resultaat

Met het volledig vernieuwde kabk.nl, koncon.nl en hogeschoolderkunsten.nl lanceerden we drie ogenschijnlijk verschillende platforms met variërende toepassingen in structuur en uitstraling op basis van één centraal informatiesysteem. Deze digitale aanpak betaalde zich terug in een behoorlijke toename van unieke sessies, die binnen 3 maanden met 60% stegen. Ook de unieke bezoekers, pageviews en het organisch verkeer uit zoekmachines stegen met respectievelijk 42%, 214% en 82%.

De uitbreiding van het systeem met een studentenportal betekende daarnaast een drastisch verbeterde digitale ervaring voor studenten. Door het bieden van één centrale portal konden zij stoppen met gefragmenteerd in verschillende services werken.

Narrowcasting verbeterde deze serviceverlening verder, door informatie ook op locatie zichtbaarder te maken. Zo zorgen we dat de juiste mensen de juiste informatie op het juiste moment te zien krijgen.

We zijn een toonaangevend instituut, dat jonge kunstenaars en ontwerpers opleidt voor een internationale beroepspraktijk. Dankzij de prettige samenwerking met Digital Natives is er een dynamische website gekomen die dicht bij onze doelgroepen staat. Het was een inspirerend proces, waar we met zijn allen trots op zijn. Dat de website ook door onze uiterst kritische achterban wordt gewaardeerd, is het mooiste compliment dat je kunt bedenken!

Nienke van Beers

Hoofd marketing & communicatie KABK

digitaal vraagstuk?
bel +31 (020) 333 0880 of mail
naar hello@digitalnatives.nl