Skip naar content
digital natives
digital natives

3 tips om als bureau je product owners nog beter te helpen

Het succes van een digitaal product hangt af van een hoop factoren, maar één ding wat al onze succesvolle projecten met elkaar gemeen hebben is een goede product owner. Binnen onze multidisciplinaire teams bewaakt de product owner namelijk de business value van het product én vertegenwoordigt hij of zij de klant. Een belangrijke, maar soms ook uitdagende rol. Daarom organiseerde projectmanager Gauke een brainstormavond voor een aantal van onze product owners. Samen met Jelle van Voordekunst, Loes van WeArePublic, Sanne van Prins Claus Fonds en Willem van ManagementSite dachten we na over de ingrediënten van een succesvolle samenwerking tussen product owner en bureau. We vroegen hen wat wij, als bureau, kunnen doen om hen zo goed mogelijk te helpen. Daaruit volgden deze drie tips:

1. Draagvlak creëren bij de stakeholders

Eén van de meest uitdagende taken van de product owner is het meekrijgen van de stakeholders binnen zijn of haar eigen organisatie. Als bureau kunnen wij hen hierbij helpen door regelmatig fysiek aanwezig te zijn. Zorg dat de stakeholders weten wie je bent en begin elk nieuw project goed door een presentatie te geven voor iedereen die geïnteresseerd is. Daarnaast is het waardevol om regelmatig input te leveren voor de gesprekken die de product owner intern voert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan duidelijke onderbouwingen vanuit de verschillende expertises, terugkerende rapportage waarin de impact goed naar voren komt en procesgerelateerde updates. Zo help je bij het creëren van draagvlak en bouw je daarnaast aan een langdurige relatie.

2. Geïnformeerde keuzes maken met oog op langdurige impact

Elke product owner is anders en iedereen benadert de rol vanuit zijn of haar eigen expertise. De één heeft al veel vaker aan technische projecten gewerkt, terwijl de ander juist meer verstand heeft van marketing. Ongeacht technische kennis is het de taak van het bureau om de product owner te helpen met het maken van slimme keuzes. Zorg dus dat je uitleg altijd begrijpelijk is en dat je de product owner vanuit alle verschillende disciplines adviseert. Denk niet alleen aan de kortetermijnoplossing, maar leg ook uit wat bepaalde keuzes voor gevolgen op de lange termijn hebben. Zo help je de product owner een weloverwogen keuze te maken, ook zonder technische achtergrond.

3. Sharing is caring

Als bureau ben je in de unieke positie om meerdere product owners met elkaar te verbinden. Want ondanks de verschillen in achtergrond en organisatie zijn er vooral veel overeenkomsten in de vraagstukken en struggles waar ze dagelijks mee te maken hebben. Kennisdeling, ervaringen uitwisselen en samen nadenken over goede oplossingen is voor iedereen fijn en inspirerend. Faciliteer dit als bureau, door te zorgen dat je regelmatig met geïnteresseerden bij elkaar komt om na te denken over actuele thema’s. Hieruit kunnen ook weer mooie vervolginitiatieven ontstaan, bijvoorbeeld product owners die bij elkaar stage lopen om nieuwe perspectieven te ontdekken.

❤️ Een ode aan de product owner ❤️

Tot slot, voor alle product owners out there: het is niet altijd een makkelijke taak, maar het is altijd enorm waardevol. Jullie zijn onmisbaar voor succesvolle projecten en vervullen een belangrijke rol binnen het team en Digital Natives. Bedankt voor jullie input en ideeën! We beloven ons uiterste best te doen om jullie zo goed mogelijk te blijven helpen.

In 2020 zullen wij minstens elk kwartaal een product owner avond organiseren, waarin we elke keer een ander thema behandelen. Heb jij ook een idee voor een thema of zou je graag aansluiten? Laat het weten aan gauke@digitalnatives.nl, dan zorgen we dat je op de hoogte blijft.

digitaal vraagstuk?
bel +31 (020) 333 0880 of mail
naar hello@digitalnatives.nl