Skip naar content
digital natives
digital natives

De 4 grootste uitdagingen op het gebied van product-roadmaps

Heb jij ook weleens de neiging om je product roadmap een Dear John brief te sturen? Je bent niet de enige, stelt Heath Umbach. Recent onderzoek door Mind the Product toont namelijk aan dat het beheren van de product roadmap voor ongeveer 50% van Product Managers tot het allermoeilijkste van de werkzaamheden behoort. In zijn artikel “Dear Product Roadmap, I’m breaking up with you” stelt hij belangrijke uitdagingen op het gebied van product roadmaps aan de kaak.

Ook binnen Digital Natives is dit iets waar we veel over nadenken. Samen met onze klanten beheren we verschillende typen roadmaps voor verschillende typen platforms en services en moeten we in dit proces vaak complexe afwegingen maken. Daarom maakte Sophie een selectie van uitdagingen waar je als Product Manager mee te maken hebt en tips om hiermee om te gaan:

1. De product roadmap is niet gekoppeld aan de bedrijfsstrategie

In een goede product roadmap wordt rekening gehouden met de overkoepelde bedrijfsstrategie en gedetailleerd aangegeven welke stappen nodig zijn om de productvisie te realiseren. Dit helpt je team om een balans te bewaren tussen korte termijn prioriteiten en de lange termijn strategische richting. Het ontbreken van de link met strategie heeft als gevolg dat je vast komt te zitten in een patroon van bugfixing en eindeloos incrementalisme, wat ook wel bekend staat als de theorie van het doormodderen. Idealiter is je roadmap daarom een van de laatste stappen in je strategisch plan. Voordat je de roadmap kunt opstellen heb je dus waarschijnlijk al nagedacht over het probleem dat je gebruikers hebben en de oplossing die jij met je product biedt, de wensen en behoeften van je gebruiker en de user journeys voor je huidige bezoekers. Binnen Digital Natives organiseren we regelmatig strategie sessies om te zorgen dat de productdoelen duidelijk gekoppeld zijn aan de bedrijfsstrategie van onze klanten. Op terugkerende basis toetsen we de roadmap aan de strategie en stellen we, waar nodig, bij. Daarnaast maken we onderscheid tussen maintenance werkzaamheden en roadmap werk, om te zorgen dat er ruimte bestaat voor beide aspecten in alles wat we doen.

2. Niet genoeg feedback van echte gebruikers

Misschien heb je wel eens gehoord van NIHITO? Het staat voor ‘nothing important happens inside the office’ en betekent dat je de belangrijkste productvragen niet kunt beantwoorden zonder met je gebruikers te praten. En of je nu met ze praat via traditionele interviews of een andere onderzoeksmethode kiest, het is belangrijk om zowel kwalitatieve- als kwantitatieve data op te halen van ‘echte’ gebruikers. Allicht ken je de Mom test wel? Dit principe gaat ervanuit dat je directe omgeving (collega’s, familie, vrienden, partner) de minst geschikte testers zijn voor je product, omdat de kans dat ze tegen je liegen het grootst is. Waarom? Omdat ze van je houden en willen dat je slaagt. Fijn natuurlijk, maar niet wat je nodig hebt om je roadmap te bepalen. Bij Digital Natives maken we gebruik van prototypen om onze ontwerpen met gebruikers te kunnen testen en gedrag te analyseren. Daarnaast voeren we op terugkerende basis analyse uit, zowel door naar databronnen als Google Analytics, Google Search Console en Mixpannel te kijken, als door het uitvoeren van bijvoorbeeld A/ B testen, multivariate testen, diepte-interviews, heatmaps en user recordings.

3. Geen objectieve criteria voor prioritering

Na het in kaart brengen van de items op de roadmap is prioriteren een belangrijke stap. Vaak gaat dit mis omdat er geen duidelijk raamwerk voor wordt gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderstaande scenario’s, die geen goede redenen bevatten om prioriteit aan een feature te geven:

  • Het onderbuikgevoel van je CEO – Waarschijnlijk is je CEO erg slim en bekwaam, maar ook hij of zij heeft te maken met persoonlijke vooringenomenheid en is uiteindelijk subjectief.
  • Vragen van sales/support teams op basis van een klein aantal klant verzoeken – Als het simpelweg om een verzoek van een kleine groep gaat kan dit een precedent scheppen voor het steeds onderbreken van de workflow zodra er een verzoek binnenkomt. Naast onrust binnen het team leidt dit tot een gefragmenteerd product met voor iedereen iets kleins erin, ook wel bekend als de Swiss Army Knife der producten. Let op, dit pakt bijna nooit goed uit voor je uiteindelijke product. 
Wat is dan wel een goede methode om prioriteit in je roadmap aan te brengen? Umbach maakt gebruik van een raamwerk op basis van Feasibility (de technische mogelijkheden), Desirability (de feedback van je klanten) en Viability (past het binnen je bedrijfsstrategie). Je kunt een matrix met deze punten maken en elk feature hierop beoordelen. Zo ontstaat er vanzelf een meetbare classificatie die helpt bij het maken van keuzes. Binnen Digital Natives maken we daarnaast vaak gebruik van het PIES framework om features, maar bijvoorbeeld ook testen, te prioriteren aan de hand van een score opgebouwd uit potentie, impact en haalbaarheid.

4. Geen duidelijk roadmap management plan

Het is gelukt, je roadmap is eindelijk af en je bent klaar om aan de slag te gaan! Te vaak verdwijnt een roadmap helaas alsnog in een la en maken we in de waan van de dag weer dezelfde fouten. De oorzaak? De roadmap wordt niet goed gemanaged in de dagelijkse werkzaamheden. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat je productteam een afgesproken vaste methode hanteert om de roadmap te volgen en ieder teamlid dit begrijpt en zich hierin kan vinden. Bij Digital Natives werken we met multi-disciplinaire teams die bestaan uit ten minste een Product Owner (vaak de klant), Project Manager, Strateeg, Growth Hacker, Designer en Developer. Het is belangrijk dat ieder teamlid de roadmap begrijpt en draagt en zo in staat is om de juiste keuzes te maken binnen de dagelijkse werkzaamheden.

Een goede roadmap is dus gekoppeld aan je bedrijfsstrategie, gestaafd door constante feedback van echte gebruikers, geprioriteerd aan de hand van objectieve criteria en gedragen door je volledige team. Dit brengt focus in het maken van keuzes, zorgt ervoor dat je hele team aan hetzelfde doel werkt en voorkomt eindeloze discussies binnen het team. Benieuwd wat je nog meer kunt doen? Lees dan vooral Umbach’s volledige artikel met nog meer uitdagingen en tips.

Heb jij zelf een goede tip voor het werken aan product roadmaps? Laat het me weten via sophie@digitalnatives.nl

digitaal vraagstuk?
bel +31 (020) 333 0880 of mail
naar hello@digitalnatives.nl