Skip naar content
digital natives
digital natives

Een toegankelijk web is een beter web voor iedereen

Wanneer we digitale platformen en diensten maken, wegen we elke dag af wat de impact van onze ontwerpkeuzes is op de mensen die het platform gebruiken. Hoe maken we het gebruik zo aangenaam mogelijk? Hoe zorgen we dat informatie makkelijk vindbaar is? Hoe kunnen we zoveel mogelijk echte waarde toevoegen? Na 5 jaar Digital Natives weten we inmiddels dat het vergaren van diepe inzichten hard nodig is om succesvolle digitale diensten te ontwerpen. De afgelopen tijd zijn we ons daarom steeds meer gaan toeleggen op een nieuwe vraag. Hoe zorgen we dat onze platformen en diensten toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen?

Waarom toegankelijkheid de toekomst is

Volgens World Wide Web-oprichter Tim Berners-Lee zit de kracht van het web in de universaliteit. Dit betekent dat toegankelijkheid voor iedereen, ongeacht beperkingen, hier een essentieel onderdeel van is. Volgens de World Health Organisation leeft ruim een miljard van alle mensen met een beperking. Zo’n 15% van de wereldbevolking dus, wat naar verwachting de komende jaren alleen maar verder zal toenemen door bevolkingsgroei en vergrijzing. Voor een groot deel van deze mensen is het web momenteel moeilijk te gebruiken. Beperkingen als blindheid of slecht zicht, doofheid, leerstoornissen of cognitieve stoornissen maken het moeizaam en in sommige gevallen zelfs onmogelijk om toegang te verkrijgen tot online informatie.

Een toegankelijk web is een beter web voor iedereen

Waarom houden we dan nog niet standaard rekening met webtoegankelijkheid in onze digitale producten? Te vaak beschouwen we toegankelijkheidsrichtlijnen als een beperkingen in hoe we producten ontwerpen en ontwikkelen. Terwijl toegankelijkheid juist draait om het beschikbaar maken van webcontent via meerdere manieren. Er ontstaat dus meer ruimte voor innovatie, in plaats van minder. Daarnaast maakt toegankelijkheid het web beter voor iedereen, niet alleen voor mensen met een beperking. Een hoop innovaties van de laatste jaren zijn geïnspireerd op behoeften van mensen met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan het voorlezen van de route door Google Maps, podcast transcripts, video captions of voice control technology (Hi, Alexa).

Terug naar de basisprincipes

Internationaal zijn er richtingen afgesproken om het web toegankelijker te maken middels één gedeelde standaard voor webcontent: de Web Content Accessibility Guidelines, oftewel WCAG. Websites die voldoen aan deze richtlijnen houden rekening met 4 principes:

  1. Waarneembaar - informatie en componenten moeten toonbaar zijn en gebruikers moeten deze kunnen waarnemen
  2. Bedienbaar - componenten en navigatie moeten bedienbaar zijn
  3. Begrijpelijk - informatie en bediening van de interface moeten begrijpelijk zijn
  4. Robuust - content moet voldoende robuust zijn om goed geïnterpreteerd te kunnen worden door verschillende user agents, waaronder hulptechnologieën.

Een betere digitale wereld

Bij Digital Natives vinden we het belangrijk om producten te maken die bijdragen aan een betere digitale wereld. Toegankelijkheid is daar wat ons betreft een belangrijk onderdeel van. We streven ernaar om zoveel mogelijk rekening te houden met deze richtlijnen en zullen onze tips en bevindingen blijven delen. We zijn ook heel benieuwd naar jullie ervaringen met web toegankelijkheid. Deel ze met ons via sophie@digitalnatives.nl

digitaal vraagstuk?
bel +31 (020) 333 0880 of mail
naar hello@digitalnatives.nl