Skip naar content
digital natives
digital natives

Meer diversiteit en inclusie in het Nederlandse startup ecosysteem: Fundright en Digital Natives lanceren een vernieuwd #Fundright

Diversiteit en inclusie binnen het startup ecosysteem in Nederland

Het nederlandse startup ecosysteem is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Een belangrijke factor in de totstandkoming van deze groei is de ondersteuning van zogenaamde durfkapitalisten, beter bekend als venture capitalists of VCs. Startups gefinancierd door venture capital blijken namelijk maar liefst drie keer zo snel te kunnen opschalen.

Ondanks deze razendsnelle groei blijft diversiteit en inclusie in het startup landschap achter. Wist je bijvoorbeeld dat slechts 6% van alle partners in Nederlandse VC firms vrouw is en dat maar 16% van alle Nederlandse VC-bedrijven investeert in startups met een vrouwelijke oprichter? Zonde, want zo krijgt slechts een klein deel van getalenteerde ondernemers en VCs de kans om hun ambities waar te maken.

Gelijke financiering en kansen voor alle founders

Genoeg reden voor een groep voorwaarts denkende Nederlandse durfkapitalisten om in 2019 #Fundright op te richten. Een beweging gericht op op het vergroten van diversiteit en inclusie binnen VC-bedrijven en de startups waarin zij investeren. Het doel: gelijke toegang tot financiering en kansen voor alle oprichters, ongeacht gender of achtergrond.

Aangesloten VCs committeren zich aan het streven naar meer diversiteit, waaronder een genderbalans van 35% tussen vrouwen en mannen. Daarnaast delen zij ieder jaar voortgang en data over diversiteit en inclusie binnen hun eigen bedrijven en investeringsportefeuille met Techleap. Het delen van deze data leidt namelijk tot meer inzicht in het bereiken van de doelen en welke stappen hiervoor nodig zijn.

Het nieuwe #Fundright staat nu live

Bij Digital Natives sluiten we ons volledig aan bij de belangrijke ambities van #Fundright en hebben we Fundright de afgelopen maanden met veel plezier geholpen bij het uitdenken, ontwerpen en ontwikkelen van een vernieuwde website.

Vraagstukken over het bedienen van verschillende communities, het delen van kennis en resources op een aantrekkelijke wijze en inspireren van het netwerk stonden hierbij centraal. Daarnaast lag er een uitdaging op het gebied van visuele communicatie en het ontwerpen van een huisstijl die aansluit bij de missie en doelen van #Fundright.

De eerste versie van het vernieuwde #Fundright staat nu live. We zullen de komende tijd samen verder bouwen naar een platform voor verandering waar VCs en founders met elkaar in verbinding kunnen komen en samen kunnen werken aan een diverser en inclusiever ecosysteem.

digitaal vraagstuk?
bel +31 (020) 333 0880 of mail
naar hello@digitalnatives.nl