Skip naar content
digital natives
digital natives

Moeten developers aardig zijn? (spoiler: ja!)

Deze week is Front-end Developer Riekus aan het woord. Naar aanleiding van een blogpost van het Stack Overflow team (Stack Overflow Isn’t Very Welcoming. It’s Time for That to Change) – kwam het thema ‘psychological safety’ op mijn radar.

Wat blijkt? Het vraag-en-antwoordplatform wordt door veel mensen ervaren als een vijandige, elitaire omgeving. Nogal eigenaardig voor een platform dat in de kern bedoeld is om elkaar te helpen, maar tegelijk een ervaring die menig developer bekend zal voorkomen. Stack Overflow beschrijft een aantal stappen die zij als noodzakelijk zien om het tij te keren en een meer ‘inclusive’ karakter te krijgen:

  • Een shift van ‘wees niet onaardig tegen elkaar’ naar ‘verwelkom elkaar’
  • Ophouden anderen te veroordelen omdat zij bepaalde kennis missen
  • De fictieve tegenstelling tussen kwaliteit en vriendelijkheid verwerpen: iemand met veel kennis heeft niet het recht neerbuigend naar mensen met minder kennis te doen.

Ditzelfde thema kwam ik eerder tegen in een video van Mattias P. Johansson, voormalig medewerker van Spotify en tegenwoordig fulltime youtuber. Zijn video ’does a developer need to be nice?’ gaat verder in op de materie en haalt een interessant onderzoek van Google aan. Om Mattias te quoten: Great Software is not built by great programmers, it’s built by great teams. Een onderzoek dat Google deed onder zijn medewerkers stipt een aantal randvoorwaarden aan voor die ‘great teams’, namelijk:

  • Psychological safety: de wetenschap dat je risicos kunt nemen zonder je onzeker of beschaamd te voelen tegenover je team.
  • Dependability: op elkaar kunnen rekenen om werk van hoge kwaliteit op tijd af te leveren.
  • Structuur & duidelijkheid: alle doelen, rollen en plannen voor uitvoering zijn helder binnen het team.
  • Zinvolheid: werkt iedereen aan iets dat voor hen persoonlijk zinvol is?
  • Impact van werk: gelooft iedereen dat wat zij doen ertoe doet?

Lees hier de korte samenvatting van het onderzoek van Google.

Lees hier de uitgebreide uitleg van het onderzoek van Google.

digitaal vraagstuk?
bel +31 (020) 333 0880 of mail
naar hello@digitalnatives.nl