Skip naar content
digital natives
digital natives

Nieuw digitaal ledenplatform voor Transport en Logistiek Nederland

Transport en Logistiek Nederland - TLN - en Digital Natives werken samen aan een compleet vernieuwd online ledenplatform. Met het platform informeert en verbindt de ondernemersvereniging haar leden en stakeholders. Ook biedt de vereniging producten, opleidingen en diensten aan voor de hele sector.

Het nieuwe digitale platform voor TLN begint met een krachtige aftrap in de vorm van een strategische discoveryfase. Deze fase draait om het onderzoeken van wat wenselijk is voor de verschillende doelgroepen, wat waardevol is voor TLN en wat technologisch mogelijk is op het gebied van productontwikkeling. Door middel van sessies gericht op user journeys, het vaststellen van doelen en criteria voor succes en technisch onderzoek maken we cruciale beslissingen voor het platform. Hieronder valt ook een aantal technische keuzes, zoals een verkenning voor het CMS en het in kaart brengen van andere systemen die TLN gebruikt. Dit alles om tot een solide productkern te komen als basis voor het scrumtraject.

Digitaal platform om leden samen te brengen en gerichter te informeren

De doelen voor dit nieuwe platform zijn o.a. het versterken van de positie van TLN binnen de sector. Het platform dient als een online hub om leden te verbinden en samen te brengen, waardoor een gemeenschapsgevoel wordt gecreëerd. Een ander belangrijk doel is om informatie sneller en gerichter bij de juiste mensen te krijgen. Deze duidelijke doelstellingen vormen de leidraad tijdens het verdere ontwikkelingsproces van dit veelbelovende platform voor Transport en Logistiek Nederland.

digitaal vraagstuk?
bel +31 (020) 333 0880 of mail
naar hello@digitalnatives.nl