Skip naar content
digital natives
digital natives

Prins Claus Fonds kiest Digital Natives als digitale partner

Prins Claus Fonds heeft na een pitchtraject, Digital Natives gekozen als digitale partner. In die rol gaat Digital Natives aan de slag met twee projecten: een nieuwe website voor het Prins Claus Fonds en een nieuw platform voor het Cultural Emergency Response (CER) programma.

De gebruiker staat centraal

Digital Natives brengt middels diverse workshops en tools de wensen van de (verschillende) gebruikers samen met de belangen van de organisatie en de mogelijkheden van technologie. Dit vormt de basis voor de ontwikkeling van de website en het online platform. De nieuwe website gaat de huidige site vervangen en het platform is een volledig nieuw digitaal product van het Prins Claus Fonds.

Online platform voor het CER programma van Prins Claus Fonds

Het online platform is een platform voor het Cultural Emergency Response (CER) programma. Dit internationale programma zorgt voor directe hulp bij culturele schade als gevolg van acties van mens of natuur. Het platform dient als connectie tussen verschillende partners die samenwerken in het veld van cultural emergency response. Op het platform wordt kennis uitgewisseld over verschillende methodes & technieken en kunnen leden hierover communiceren met elkaar. Het platform wordt als een (deels) gesloten netwerk gebouwd middels PHP ontwikkelplatform Laravel, dat klaar is voor de toekomst. Het platform moet overal ter wereld bruikbaar zijn, ook in gebieden met een beperkte internetverbinding. Daarom houdt Digital Natives bij de ontwikkeling van het platform rekening met ‘low bandwidth principes’.

Betrouwbaar en modern CMS voor de website

De nieuwe website van het Prins Claus Fonds wordt ontwikkeld in Craftcms. Dit is een zeer gebruikersvriendelijk, uitgebreid en flexibel CMS dat Digital Natives ook heeft ingezet voor klanten als Sint Maartenskliniek en Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst.

Research, design, technische realisatie & evolve

Digital Natives is voor beide trajecten verantwoordelijk voor de totale realisatie: van research fase tot het design en de technische realisatie. Na livegang volgt de doorontwikkeling met een evolve traject, de fase waarin we een digital product constant verbeteren. ‘Oog voor context en kwaliteit en communicatie gebaseerd op onderling respect en vertrouwen definiëren de werkwijze van het Prins Claus Fonds. Dit zagen wij ook terug in de heldere, op maat gesneden, én verrassende ideeën van Digital Natives’. Aldus Joumana el Zein Khoury, directeur Prins Claus Fonds over de samenwerking met Digital Natives.

digitaal vraagstuk?
bel +31 (020) 333 0880 of mail
naar hello@digitalnatives.nl