Skip naar content
digital natives
digital natives

Het web begon te sterven in 2014 – hier lees je waarom

Deze week selecteerde Front-end developer Riekus een artikel van open source hacker Andre Staltz. In zijn artikel “The web began dying in 2014, here’s how” schetst de Braziliaans-Finse open source hacker Andre Staltz een dystopische toekomstvisie van het web.

Aan de hand van analyzes van dataverkeer van de afgelopen 3 jaar stelt hij dat de onderliggende dynamiek op het web sterk aan het veranderen is naar een situatie waarin Google, Amazon en Facebook 70% van het web domineren. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor o.a. de manier waarop de nieuwsmedia opereren, maar ook op hoe wij web-content consumeren.

Het ‘opdelen’ van het internet

In Portugal bijvoorbeeld, waar netneutraliteit niet vanzelfsprekend is, wordt de toegang tot internet al opgedeeld in ‘pakketjes’ door Internet Service Providers: zij bieden hun producten aan als verschillende diensten waar al dan niet gebruik van gemaakt kan worden. Staltz waarschuwt voor wat hij noemt het ‘trinet’, een internet dat niet langer een netwerk van netwerken is, maar een uitgeklede versie hiervan waarin de 3 eerdergenoemde partijen een monopoliepositie innemen. Interessant genoeg verwijst hij ook naar een artikel van web-oervader Tim Berners-Lee, die voor een groot deel Staltz’ mening onderschrijft.

digitaal vraagstuk?
bel +31 (020) 333 0880 of mail
naar hello@digitalnatives.nl