Skip naar content
digital natives
digital natives

Vriend van de Show

Podcastplatform maakt makers onafhankelijk met 70% doorlopende donaties van vaste showvrienden

Vriend van de Show verstevigt de band tussen podcastmakers en hun luisteraars. Door meer betrokkenheid te creëren wordt het publiek gemobiliseerd om hun favoriete podcast inhoudelijk en financieel te steunen. Zo worden makers minder afhankelijk van advertentie-inkomsten en kunnen ze mooie, relevante content blijven maken.

De uitdaging

Veel podcastmakers zijn voor hun inkomen afhankelijk van advertenties. Hoewel dit een consistente inkomstenbron biedt, leek het de podcastproducenten van Dag en Nacht Media een goed idee om de luisteraars ook aan te bieden podcasters direct te kunnen steunen met een eenmalige of terugkerende donatie. Dag en Nacht kreeg steun van Google News Initiative (GNI) om dit idee samen met Digital Natives uit te kunnen voeren.

Onze aanpak

In een strategiesprint verkenden we verschillende mogelijkheden om het doel te behalen. De band tussen podcastmaker en -luisteraar is ontzettend intiem: een maker praat letterlijk in je oor. Luisteraars geven dan ook regelmatig aan het gevoel te hebben dat ze de makers van hun favoriete podcasts persoonlijk kennen, puur omdat ze wekelijks van zo dichtbij naar hun stemmen luisteren. Veel luisteraars willen graag iets terugdoen. Terugpraten, meediscussiëren, of een financiële bijdrage leveren. We wilden iets ontwikkelen dat in al deze behoeften aan interactie voldoet, en niet eenvoudigweg een donatieplatform is dat ook voor andere makers dan podcastproducenten inzetbaar is.

In verschillende brainstorm- en schetssessies probeerden we te ontdekken wat dit voor product moest worden. Een app? Een webplatform? We gingen om tafel met makers om hun behoeften in kaart te brengen en een aantal prototypes met hen te testen. Daarmee kwamen we uit op een omschrijving en een lange termijn-doel: het product zou als webapp ontwikkeld worden om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken, en zou later getransformeerd worden tot native mobile app.

Tijdens de strategiesprint bedachten we ook een naam voor dit concept: Vriend van de Show. Een naam die de intieme band tussen maker en luisteraar benadrukt. Vriend van de show is een term die in podcastland al leefde, maar nog nooit een officiële invulling kreeg. Met de komst van ons platform zou dit gaan veranderen. Het was tevens een mooi startpunt om te filosoferen wat het nu precies betekent om vriend van een show te zijn, en wat we kunnen ontwikkelen om deze verwachtingen waar te maken. Vriendschap gaat lang niet alleen om (financiële) steun, maar ook om interactie, gelijkwaardigheid, elkaar vertellen wat je vindt, elkaar op de hoogte houden. De naam Vriend van de Show bleek een enorme inspiratiebron en de eerste features begonnen zich in onze hoofden al te vormen: een reactiemodule, notificaties, maar ook de mogelijkheid om een opgenomen voicebericht in te zenden die je favoriete podcastmakers weer in hun show konden gebruiken.

Onze lead designer Elmar Kruitwagen en onze UX-ontwerpers vertaalden het concept naar concrete ontwerpen van features die de belangrijkste interactieproblemen oplosten. Hoe vragen we luisteraars om te doneren zonder het ze teveel op te dringen? En hoe komen we tegemoet aan alle andere interactiebehoeften die vrienden hebben, zonder dat de donatiemogelijkheid teveel verdrinkt tussen alle mogelijkheden? We testten nog een prototype met de makers, en beseften dat we teveel problemen tegelijk aan het oplossen waren. We maakten een belangrijke beslissing: we moesten ons even vooral focussen op de makers, de mensen die we met dit product verder willen helpen.

Als minimum viable product moest Vriend van de Show vooral een tool zijn met mogelijkheden die podcastmakers nu elders niet hebben – het concept werkt alleen als de makers er enthousiast mee aan de slag gaan. Verderop in de roadmap konden we het platform dan steeds meer aankleden met features waar specifiek luisteraars warm van worden. Zo werd gekozen voor een erg simpele audioplayer, omdat we ervan uitgaan dat luisteraars hun podcasts toch wel in hun eigen luisterapp beluisteren, om pas na de aflevering naar Vriend van de Show te komen om na te praten over wat ze net gehoord hebben. Later wordt het platform uitgebreid met een geavanceerde audioplayer met alle features die luisteraars gewend zijn uit hun eigen favoriete app.

Door onze focus scherper te stellen en met podcastmakers een duidelijke doelgroep in ons hoofd hadden, bleek het volgende prototype dat we maakten een groot succes bij de testgroep. We waren klaar voor ontwikkeling. In een scrum-team van vijf mensen (plus nog enkele flexibele experts) werkten we zes sprints lang aan een eerste versie van Vriend van de Show. Deze versie werd tussendoor tweemaal getest bij de makers. Door de flexibele opzet van een scrumtraject konden we tussendoor onze focus steeds een klein beetje bijstellen en uiteindelijk bij een heel sterk minimum viable product uitkomen. Deze ging op 8 juni 2020 live met tien podcasts van Dag en Nacht Media.

Resultaat

Op de dag van de lancering van Vriend van de Show, publiceerde de wielerpodcast De Rode Lantaarn hun nieuwste uitzending, waarin ze het nieuwe platform aanprijsden. Binnen 24 uur had de podcast €1500,- aan donaties ontvangen. Luisteraars reageerden enthousiast, maar vooral veel andere podcastmakers dienden zich aan, waardoor we binnen een maand meer dan dertig shows op het platform konden onboarden. Hierdoor zijn we direct van start gegaan met een veelzijdig stel shows die we kunnen analyseren en waar we conclusies uit kunnen trekken. Zo merken we uiteraard enorme pieken in donaties wanneer een podcaster Vriend van de Show tijdens een uitzending noemt, maar zien we ook verschillen tussen de shows en hun doelgroepen. Deze conclusies kunnen we meenemen bij het bepalen van de roadmap voor het komend jaar.

Vriend van de Show is meer geworden dan alleen een donatieplatform dat nieuwe verdienmodellen voor podcastmakers biedt; het is een holistische oplossing om de band tussen makers en hun publiek alleen nog maar intiemer te maken. Het platform biedt een thuisbasis voor podcastmakers, een eigen website waarin zij alle gereedschappen tot hun beschikking hebben om snel en gemakkelijk met hun publiek te communiceren. Luisteraars vinden er alle afleveringen, extra updates, en kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief van de show. Het enthousiasme bij zowel luisteraars als makers is overweldigend, en het is voor alle betrokken partijen enorm spannend om te zien hoe het platform de komende jaren zal groeien.

digitaal vraagstuk?
bel +31 (020) 333 0880 of mail
naar hello@digitalnatives.nl