Digital Natives Digital Natives Digital Natives
Case: Een nieuw digitaal platform voor de Hogeschool der Kunsten
Hogeschool der Kunsten Den Haag

De start van een nieuw digitaal platform voor de Hogeschool der Kunsten Den Haag

Het multisite platform voor de Hogeschool der Kunsten Den Haag brengt een nieuw gezicht online. Onder de hogeschool vallen de Koninklijk Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en het Koninklijk Conservatorium (KC) te Den Haag. De beide internationaal hoog aangeschreven instituten wilden zowel hun online identiteit als service volledig vernieuwen. De uitnodiging tot pitch van Digital Natives was de start van een nauwe samenwerking voor de creatie van een nieuw ‘Royal’ platform. In het eerste traject stonden de strategische aanpak, het design en technische ontwikkeling van drie publieke sites middels één systeem centraal.

Hogeschool Der Kunsten Den Haag

Onderwijs & Kunst

Design Research

 • Platform Strategy
 • User Interviews
 • Prototype Sprint
 • Content Strategy

Van organisatie-denken naar gebruikerswensen

Om een goed beeld te krijgen wat een nieuw platform moet gaan bieden zijn inzichten van diverse betrokkenen uit de organisaties van groot belang. Door middel van creatieve workshops zijn de ideeën in kaart gebracht. De belangrijkste uitkomst was om de websites voor eindgebruikers gebruiksvriendelijker te maken. Er werden diverse gesprekken gevoerd met verschillende studenten. De uitkomsten van de gesprekken vormden uiteindelijk de basis voor het framework van speerpunten.

Starten met de belangrijkste user journeys

Met de inzichten van eindgebruikers voor handen was de volgende stap het in kaart brengen van de ideale paden oftewel key user journeys.

Testen primaire landing: de studiepagina

De user journeys brachten de grootste knelpunten aan het licht. Een prototype sprint is een perfecte methode om voor die belangrijkste uitdagingen creatieve oplossingen te bedenken en in snel tempo live te testen. De studiepagina is de primaire landing van een student en daarmee essentieel in de journey.

Testen sleutelmoment: de inschrijving

Het belangrijkste sleutelmoment na de studiepagina is de inschrijving tot een studie. Om als student de keuze te maken om je echt aan te melden is verschillende informatie van belang. Ideaal dus om in het prototype te testen welke informatie aansluit bij de behoefte en het moment, en welke niet.

Het ontwerp van een nieuwe digitale identiteit

De nieuwe visuele identiteit ontwikkelt door Lesley Moore  heeft als uitgangspunt: het continue zoeken naar nieuwe wegen en mogelijkheden. ‘Try again, fail again, fail better’ (Samuel Beckett). Dit minimalistische canvas, het gedachtegoed en de kernwaarden ‘Royal’ en ‘Raw’ waren voor ons de basis voor een nieuwe digitale vormgeving.

Drie organisaties, één familie, één design systeem

Het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst vallen onder de Hogeschool der Kunsten Den Haag en vormen één familie. Daarom is er één design systeem ontworpen. Dit systeem bestaat enerzijds uit generieke architectuur, modules en componenten en anderzijds uit individuele styling, dynamische content en een vrije invulling van opbouw van pagina’s en site structuren.

Het 'story first' principe

Alledrie de instituten hebben een breed spectrum aan doelgroepen en zijn zowel nationaal als internationaal actief. Dat betekent heel veel informatie en een platform van meer dan 300 pagina’s. Traditioneel gezien wordt een dergelijke hoeveelheid informatie gecategoriseerd en in hokjes aangeboden. Digital Natives benadert informatie vanuit het story first principe. Het opbouwen van een verhaal (gelinked aan de user journey) en hierin contextuele informatie stapsgewijs aanbieden gekoppeld aan het moment.

Een CMS op maat

Het CMS biedt middels componenten en modules gemak in het flexibel inrichten van pagina’s in combinatie met efficient hergebruik van de verschillende typen content. Per site kan een eigen styling worden toegepast. Zo ontstaat er één systeem waarvan de toepassing per organisatie kan variëren in structuur en uitstraling.

Een geslaagde samenwerking

Met de livegang van de drie nieuwe publiekssites als basis voor de infrastructuur, kunnen we verder bouwen aan het platform. Deze eerste fase is de start van een geslaagde samenwerking.

Resultaat na 3 maanden

Stijging organisch verkeer
82%
Stijging aantal unieke sessies
60%
Stijging aantal unieke bezoekers
42%
Stijging aantal pageviews
214%

Project Team

 • Elmar Kruitwagen

  Lead Design

 • Lars Dol

  Front-end Developer

 • Renske Lansink

  UX Designer

 • Freek van Rijt

  Full-stack Developer

 • Frederike Hurenkamp

  Operational Manager

Wij ontwikkelen digitale platforms en diensten voor voorwaarts denkende bedrijven.

Meer laden

Elke dag verzamelen wij hier de beste artikelen voor iedereen met een digitaal hart.

Meer laden