Skip naar content
digital natives
digital natives

Digitale transformatie

Digital Natives ondersteunt al meer dan 10 jaar bedrijven en organisaties met hun digitale transformatie. Wij geloven in verandering door te doen. Snelle en kleine digitale stappen maken die op den duur de digitale ambities waarmaken.

Wat is digitale transformatie?

Wij definiëren digitale transformatie als het digitaliseren en vernieuwen van je bedrijfsvoering. In de meeste gevallen gaat dat gepaard met het introduceren van nieuwe digitale diensten die hun oorsprong vinden bij de wensen van jouw publiek in plaats van de wensen binnen je eigen organisatie.

Bij een digitale transformatie is het belangrijk om niet alleen naar de digitale kanalen en middelen te kijken, maar ook naar de organisatie zelf. Nieuwe skills, mensen en methodes moeten ingezet worden om een succesvolle digitale koers te kunnen varen.

De 'startup' filosofie en methodes vertalen naar grotere bedrijven en organisaties

Inmiddels zijn begrippen zoals agile, scrum en leanstartup gemeengoed geworden. Deze methodes zijn ontstaan vanuit de startup wereld; de technologie scene uit de Verenigde Staten. Zoals onze naam Digital Natives al verklapt, zijn we altijd nauw verbonden geweest met die wereld. We zien het dan ook als ons doel om grotere bedrijven en organisaties te helpen deze nieuwe methodes te omarmen, om zo hun digitale transformatie waar te maken.

Hoe ziet ons digitale transformatietraject er uit?

Wij schrijven geen lange rapporten en plannen; we geloven in verandering door te doen. Dit zijn een aantal fases die we doorlopen als we samen gaan beginnen.

Verkenning van digitale toekomstbeelden

De basisstrategie van de organisatie of het bedrijf is het fundament waarop we de digitale strategie bouwen. Hoe ziet de toekomst er uit? Samen bepalen we de algehele toekomstvisie. Dit doen we co-creatief door middel van het 5 Bold steps vision canvas.

Vernieuwen van het verdien- en groeimodel

Elk type website, digitale dienst of platform heeft zijn eigen verdienmodel, bij organisaties noemen we dat impactmodel. Er zijn grofweg 6 verdienmodellen die online succes hebben, ieder met hun eigen groeimodellen. Deze geven leidraad voor de algehele strategie zodat iedereen weet welke doelen en KPI's belangrijk zijn.

Co-creatie met eind-gebruikers

Er moet een verandering komen van perspectief. Vaak vinden nieuwe innovaties en verandering hun oorsprong in de wensen van de mensen en teams die binnen het bedrijf werken. Dit moet veranderen. Innovatie gebeurt door de eindgebruikers, jouw publiek, voorop te zetten. Wij organiseren workshops waarbij zij onderdeel worden van het innovatieproces.

Prototypes bouwen en testen bij je publiek

Wij zijn sterk geworden in het snel kunnen vertalen van nieuwe productproposities naar werkende prototypes. Deze kunnen dan binnen een week voorgelegd worden aan je publiek om zo een eerste test en validatie te doorstaan. Snelle experimenten met directe feedback.

Agile coaching en training van interne teams

Als jouw organisatie veel omgaat met technologieproducten is het belangrijk dat die leert cyclisch te denken en te werken. Hiervoor werken we al meer dan 7 jaar met scrum en agile principes. Wij coachen onze klanten in de juiste toepassing hiervan.

Van succesvol idee naar nieuwe digitale dienst, product of platform

Nadat we nieuwe proposities hebben getest van digitale producten, diensten of platforms gaan onze productieteams hiermee aan de slag. Die zijn in staat om zelfstandig te bouwen of direct samen te werken met jullie interne teams.

Gerelateerde digitale transformatie cases

Dit zijn cases van klanten waarbij we samen aan onderdelen van hun digitale transformatie hebben gewerkt.

Heb je vragen over digitale transformatie bij Digital Natives?

In een eerste gesprek kunnen we de uitdagingen bespreken en voorzien in een vrijblijvend advies. Zo leggen we een goede basis voor een toekomstige samenwerking.

Neem contact op
digitaal vraagstuk?
bel +31 (020) 333 0880 of mail
naar hello@digitalnatives.nl