Skip naar content
digital natives
digital natives

Vfonds en Digital Natives werken samen aan nieuw platform

Vfonds heeft Digital Natives gekozen als partner voor de ontwikkeling van hun nieuwe online platform. Het fonds zet zich in voor het vergroten van kennis over oorlog en conflict, bewustzijn van het belang van de democratische rechtsstaat en het aanleren van vaardigheden waardoor mensen zelf een actieve bijdrage hieraan kunnen leveren. Dit doen ze door jaarlijks ruim 200 projecten financieel te ondersteunen.

Vfonds brengt Nederland in beweging voor vrijheid en democratie

Met hun steun wil Vfonds verschillende generaties inspireren en motiveren om, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, actief bij te dragen aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving.

Met een vernieuwd platform wil het missiegedreven fonds mensen in beweging krijgen voor de thema's vrijheid en democratie door te informeren, inspireren en te activeren.

Van inzicht naar een platform met impact in een effectief proces

Op basis van de visuele indentiteit die Thonik ontwikkelde gaat Digital Natives aan de slag met het nieuwe platform. De eerste stappen daarnaartoe gaan volgens een beproefde Digital Natives methode:

  • Een discovery traject waarin klantreizen in kaart gebracht worden
  • Het ontwikkelen van een designsysteem dat aansluit bij de nieuwe positionering en vorm geeft aan de digitale identiteit
  • Op basis hiervan een krachtig, toekomstbestendig en modulair fundament neerzetten met Craft CMS
We heten Vfonds welkom als nieuwe klant en kijken ernaar uit om de kennis die we eerder opdeden in de fondsenwereld - o.a. met platformen en websites voor Nederlands Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Cultuur + Ondernemen en Stichting Doen - in te zetten om hun missie verder te brengen.
digitaal vraagstuk?
bel +31 (020) 333 0880 of mail
naar hello@digitalnatives.nl