Skip naar content
digital natives
digital natives

Inclusie op het web - hoe je meer klanten krijgt door digitale toegankelijkheid

In Nederland zijn er meer dan 6 miljoen mensen met een functionele beperking. Hoe kun je inclusiviteit verbeteren als het gaat om websites en digitale platformen? Digital Natives heeft het thema web-accessibility al langere tijd op de agenda staan. We zorgen ervoor dat onze websites zo toegankelijk mogelijk zijn, door sites makkelijker te bedienen te maken voor mensen met een functionele beperking. Vandaag praat ik met Front-end Developer Koos Bavinck, die bij ons de kartrekker is als het gaat om digitale toegankelijkheid.

Jij bent onze web-accessibility guru. Voor de leken onder ons, wat houdt het in een notendop in?

Web-accessibility gaat om de toegankelijkheid van websites, waarmee je extra rekening houdt met mensen voor wie het web normaal gesproken minder/niet toegankelijk is. Het gaat hierbij om principes die de toegankelijkheid van websites kunnen verbeteren. Daardoor is de site makkelijker te bedienen voor mensen met een functionele beperking.

Waarom is dit belangrijk?

In Nederland leven circa 6 miljoen mensen met een functionele beperking. De kans is dus groot dat 1 op de 4 bezoekers van jouw website in deze categorie valt. Je wilt natuurlijk je potentiële doelgroep een gelijke behandeling geven door waar mogelijk de website geschikt te maken voor iedereen. Wanneer je hier geen rekening mee houdt kan het zijn dat deze bezoekers uit frustratie of verwarring je website verlaten.

De kans is dus groot dat 1 op de 4 bezoekers van jouw website in deze categorie valt.

Inclusie op het web. Belangrijk streven! Aan wat voor functionele beperkingen kan ik denken?

Een functionele beperking kan inhouden dat iemand blind/slechtziend/kleurenblind is, doof of slechthorend. Maar ook een motorische beperking valt hieronder, denk bijvoorbeeld aan een beperking waarbij bijvoorbeeld het gebruik van een muis onmogelijk is. Ook laaggeletterdheid en dyslexie kan ervoor zorgen dat een standaard website lastig is om te begrijpen qua inhoud. In Nederland zijn er meer dan 6 miljoen mensen met een functionele beperking. Dit zijn een aantal veelgebruikte voorbeelden, maar het is natuurlijk lang niet alles.

Hoe maak je een website toegankelijk?

Omdat elke doelgroep een andere behoefte heeft zijn er allerlei manieren om het web toegankelijker te maken. Maar de basisregel is dat een website/digitaal platform toegankelijk is als deze voor iedereen begrijpelijk en bestuurbaar is. Met een paar stappen op het gebied van content en techniek kom je een heel eind. Leuke bijkomstigheid is dat je vaak hiermee de website gebruiksvriendelijker maakt voor iedereen! Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen in het design, bijvoorbeeld een hoger contrast tussen de kleuren, handig als je met je laptop vol in de zon zit op een terrasje. Voorbeelden van aanpassingen zijn;

  • Aangepast kleurgebruik zodat er meer contrast is. Dit maakt het eenvoudiger leesbaar
  • Ondertiteling of audiotranscript toevoegen aan videos
  • Taalgebruik begrijpelijk maken
  • Een beschrijving toevoegen aan afbeeldingen
  • De website navigeerbaar maken met het toetsenbord.
In andere contexten wordt voor 5% meer omzet een berg verzet. Dus waarom niet als het gaat om digitale toegankelijkheid?

Hoe kwam je erop om hiermee aan de slag te gaan?

Vanuit mijn studie heb ik er veel over meegekregen. Daar werd benadrukt dat het web voor iedereen bruikbaar moet zijn. Dat mensen die daar niet onder vallen niet uit het oog verloren mogen worden. Toen ik hier op ging letten viel het me op hoe slecht het huidige web toegankelijk is en hoe weinig je meekrijgt als je bepaalde beperkingen hebt. Voor mij is het dus ook zeker een ethische overweging, een inclusiviteitsdoel. Het doel is om met onze digitale platforms zoveel mogelijk mensen te bereiken. Iemand met een functionele beperking is net zo goed een waardevolle bezoeker. Als je er bij stil staat: 8% van alle mannen zijn kleurenblind. In andere contexten wordt voor 5% meer omzet een berg verzet. Dus waarom niet als het gaat om digitale toegankelijkheid?

Hoe past Digital Natives het toe op haar platforms?

Bij Digital Natives hebben we een hoge standaard als het gaat om accessibility, onze ontwikkel- en ontwerpstandaarden zijn hier op afgestemd. We zijn ons voortdurend verder aan het ontwikkelen hierin, want je kunt altijd een stap verder gaan. We werken veel voor klanten in de educatieve, culturele en overheidssector. Met name voor de overheidssector staat accessibility hoog op de agenda bij klanten, omdat het voor hen verplicht is om digitaal toegankelijk te zijn. Het aantal WCAG certificeringstrajecten voor de gemeente Amsterdam heeft ons dan ook in een stroomversnelling gebracht om web-accessibility goed in te bedden in onze dienstverlening.

Wat zijn bijkomstige voordelen, die je net al even kort benoemde?

Het is natuurlijk ook een ethische overweging: je laat hiermee zien dat je staat voor inclusie. Dit verbetert het beeld dat bezoekers van jouw organisatie hebben. Doordat je meer mensen bereikt, genereer je ook meer leads en klanten. Daarnaast verbetert ook je vindbaarheid en zichtbaarheid in Google, doordat Google je website beter kan indexeren. Het is dus een win-win-win-situatie om ook digitale inclusie op de agenda te zetten!

Lees in ons online magazine

Hoe wij een beter web maken

digitaal vraagstuk?
bel +31 (020) 333 0880 of mail
naar hello@digitalnatives.nl