Skip naar content
digital natives
digital natives

Interview Stimuleringsfonds: het proces naar intuïtieve, laagdrempelige subsidieaanvragen

Digital Natives ontwierp en ontwikkelde een geheel nieuwe website voor het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Een fonds dat makers ondersteunt in de gehele creatieve sector van vormgeving en architectuur tot digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs daartussen. In dit interview met Floor van Essen, senior communicatiemedewerker van het Stimuleringsfonds, duiken we dieper in de uitdaging en het verloop van het ontwikkelingsproces.

Sasja: Waar staat het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor in een notendop?

Floor: We zijn het rijkscultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur en cross-overs daartussen. We financieren bijzondere en vernieuwende projecten, onderzoek en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie. Daarbij zijn we gericht op het verrijken en versterken van de creatieve sector en streven ernaar het unieke talent van ontwerpers en makers te verbinden aan sectoren binnen én buiten het culturele domein.

Sasja: Digital Natives heeft een nieuwe website ontwikkeld voor het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Jullie zijn met ons in zee gegaan voor een bepaalde uitdaging, wat was die uitdaging?

Floor: Voor ons was het hoog tijd om onze website – waarmee we sinds 2013 werkten – te verbeteren. Dat had vooral te maken met functionaliteit. We hadden behoefte aan een laagdrempeliger, en toegankelijkere website die een duidelijker overzicht van subsidiemogelijkheden bood en met meer inzicht gaf in projectresultaten. We hebben bewust gekozen om onze bekende visuele identiteit en beeldmerk te behouden.

Sasja: Waarom was Digital Natives de beste match daarvoor?

Floor: Met de vastgestelde uitgangspunten hebben we een briefing opgesteld en digitale bureaus benaderd voor een offerte. Digital Natives kwam voor ons als beste partij naar voren, omdat we vooral zochten naar nieuwe functionaliteit, en jullie open stonden voor samenwerking met Studio Van Onna, de vormgever van onze huisstijl. Dat heeft voor ons goed uitgepakt. We hebben samen een mooi traject afgerond en een nieuwe website gerealiseerd voor het fonds.

Sasja: Hoe blik je terug op deze ervaring?

Floor: De ontwikkeling van de nieuwe website was een intensief traject waarin we met elkaar tot een mooi resultaat zijn gekomen. Misschien was achteraf bezien niet iedere stap in het aangeboden ontwikkelproces noodzakelijk. Soms is een andere stap dan standaard nodig om tot een doorbraak in het ontwikkelproces te komen. Die ruimte hebben we gevonden.

Sasja: Hoe was het om met het Digital Natives team samen te werken?

Floor: Onze nieuwe website is ontwikkeld toen we midden in de coronapandemie zaten. De samenwerking heeft daarom op afstand plaatsgevonden. Dat is verrassend goed gegaan. Hoewel er natuurlijk ook hobbels waren, we ons het scrum-proces eigen moesten maken en er soms een extra overleg nodig was hebben we goed met elkaar samengewerkt. Dat is onder meer te danken aan het feit dat we de lijntjes kort hebben weten te houden.

Sasja: Welke aspecten vonden jullie belangrijk in de ontwikkeling van de website?

Floor: Met de nieuwe website hebben we ingezet op informeren en inspireren. Een heldere structuur waarin gebruikers makkelijk de weg naar ons subsidieaanbod vinden, was essentieel. De uitdaging was om het informatieaanbod op een goede manier te koppelen aan een meer verdiepende laag in de website waar onder meer resultaten worden getoond. Dat is gelukt. De ontdek-sectie biedt ruimte voor verhalen van makers waarin zij vertellen over hun projecten. De verhalen geven een mooi beeld van het doel van de verschillende subsidies, inspireren gebruikers tot goede nieuwe aanvragen en laten zien waar subsidie toe kan leiden.

Sasja: Wat vind je van het resultaat van stimuleringsfonds.nl?

Floor: We hebben een heldere, intuïtieve website weten neer te zetten die toegankelijk is in gebruik. Er zit een goede flow in het zoeken van informatie over een specifieke subsidie naar het indienen van een aanvraag. En we kunnen representatieve, innovatieve of anderszins opvallende projecten prominent uitlichten.

Sasja: Merken jullie al verschil in de prestatie van de website sinds de nieuwe website live staat?

Floor: We horen positieve geluiden. Het is nog te kort dag om te kunnen zeggen wat het effect is van de nieuwe website op aanvragen.

Lees hier meer over de case

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

digitaal vraagstuk?
bel +31 (020) 333 0880 of mail
naar hello@digitalnatives.nl